โปรแกรมทัวร์ 4 วัน 3 คืน เที่ยวเกาะพีพี พักที่ Railay Bay Resort & Spa

วันแรก(โปรแกรมทัวร์ แคนูครึ่งวัน)

ช่วงเช้า : รถรับที่สนามบินกระบี่ นำท่านสู่ที่พัก ไร่เลย์เบย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา

ช่วงบ่าย : ไกด์ ของเรานำท่านสู่ อ่าวท่าเลน สมรภูมิ ของสนาม แห่งความประทับใจ กับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยเรือพาย แคนู ล่องตัดผ่าน จากท่าเรือ อ่าวท่าเลน ตัดเข้าสู่ หุบเขาทะเลใน หรือที่ชาวต่างชาติเรียกขาน “ Blue Canyon Krabi” ตลอดสองฝากฝั่ง ของการพายเรือแคนู ท่านจะได้พบ สัมผัส ธรรมชาติ ของ ป่าโกงกาง วัฎจักร ชีวิต ของสัตว์ น้ำ ชายฝั่ง เพลิดเพลิน ไปกับ เรือแคนู ที่นำท่านลัดเลาะ ไปตาม แนว ร่องน้ำ จนเข้าสู่ ทะเลที่โอบล้อมไปด้วย หุบเขา สูงตระง่าน ท่ามกลาง ความเงียบสงัดและทิวทัศน์ ที่สวยงามแปลกตา เมื่อได้เวลาอันสมควรก็มุ่งหน้ากลับสู่ท่าเรืออ่าวท่าเลน เพื่อ อาบน้ำชำระร่างกายและอำลา ไกด์ ชาวเล ของเราเพื่อเดินทางกลับสู่ที่พัก

ช่วงเย็น : รับประทานอาหารค่ำที่โรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่สอง (โปรแกรมทัวร์ เกาะพีพี อ่าวมาหยา)

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.30 น. บริการรถ รับ ออกเดินทาง สู่ท่าเทียบเรืออ่าวนาง

09.00 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เกาะพีพี ดอน โดย SPEED BOAT ระหว่างการเดินทาง ท่านจะได้ชมทิวทัศน์ของ หาดไร่เลย์ , เกาะไก่, เกาะปอดะ อันสวยงามโดยมองผ่านจากชั้นบนของเรือ

10.30 น. เดินทางถึง เกาะพีพี ดอน เล่นน้ำที่หาดต้นไทร , เดินเล่นขึ้นสู่จุดชมวิวของเกาะพีพี

11.30 น. รับประทานอาหารเที่ยง ณ.ร้านอาหารริมทะเลหน้าหาดต้นไทร

13.00 น. ออกเดินทางจากเกาะพีพีดอน สู่ ถ้ำไวกิ้ง ชมการสาธิตการเก็บรังนก , ภาพเขียนฝีพระหัตถ์ ร.๕

13.40 น. เดินทางถึงอ่าวมาหยา เกาะพีพีเล เล่นน้ำ ชมปะการังน้ำตื้น ฯลฯ.

15.30 น. ออกเดินทาง จากเกาะพีพี มุ่งหน้ากลับสู่อ่าวนาง กระบี่

17.00 น. เดินทางกลับถึงอ่าวนาง นำส่งที่พัก (Railay Bay Resort & Spa) พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำที่ โรงแรม Railay Bay Resort & Spaวันที่สาม (โปรแกรมทัวร์ 4 เกาะ “ทะเลแหวก กระบี่”)

เป็นโปรแกรมที่ออกเดินทางโดยเรือเร็ว และได้รวบรวมเอาหมู่เกาะฯที่สวยงามของน่านน้ำทะเลกระบี่ไว้อย่างครบครัน คือ เกาะทับ เกาะไก่ เกาะหม้อ และถ้ำพระนาง

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.30 น. บริการรถรับจากรีสอร์ทส่งท่าเรือ ออกเดินทางจากท่าเรือโดยเรือเร็วมุ่งหน้าสู่ทะเลแหวก

09.00 น. เดินทางถึงเกาะทับ หรือทะเลแหวก หนึ่งใน Unseen Thailand ซึ่งมีหาดทรายที่เชื่อมต่อระหว่างเกาะ 3 เกาะเข้าด้วยกัน คือ เกาะไก่ , เกาะทับ , เกาะหม้อ ปรากฎการณ์ธรรมชาตินี้จะสามารถมองเห็นหาดทรายได้ในเฉพาะช่วงน้ำลงเท่านั้น และท่านสามารถเดินชมทัศนีย์หรือดำน้ำได้ตามอัธยาศัย

11.00 น. เพลิดเพลินกับการให้อาหารปลาดำน้ำดูปะการังที่เกาะไก่ และตื่นตาตื่นใจกับภูเขาหินปูนที่มีรูปร่างเหมือนหัวไก่ยื่นออกมาในทะเล

12.00 น. ออกเดินทางสู่ เกาะปอดะ เล่นน้ำชมปะการัง แวะพักรับประทานอาหารเที่ยง (ปิคนิค) ที่ชายหาดท่ามกลางบรรยากาศที่ร่มรื่น เหมาะแก่การนอนอาบแดด พร้อมพักผ่อนสบาย ๆ หลังอาหารเที่ยง

13.00 น. ออกเดินทางสู่ ถ้ำพระนาง ซึ่งเป็นถ้ำที่มีชื่อเสียงมาก เป็นสถานที่เคารพสักการะของคนในพื้นที่ สามารถเข้าชมภายในถ้ำได้ภายในถ้ำจะมีจุดชมวิวสามารถมองเห็นหาดไร่เลย์ได้จากด้านบน และท่านสามารถเล่นน้ำเดินชมทัศนีย์ภาพของหาดไร่เลย์ได้

14.00 น. ออกเดินทางสู่ที่พัก

14.30 น. กลับถึงที่พักอย่างปลอดภัย พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำที่โรงแรม Railay Bay Resort & Spa พักผ่อนตามอัธยาศัย


 

วันที่สี่

ช่วงเช้า : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

ช่วงบ่าย : เช็คเอ้าท์จากที่พัก รับจากที่พักส่งสนามบิน โดยสวัสดิภาพ


 

อัตราค่าบริการ ทัวร์ กระบี่ 4 วัน 3 คืน ท่านละ ........... บาท

อัตราทัวร์ดังกล่าวข้างต้นได้จัดรวม :

- ห้องพัก 3 คืน พร้อมอาหารเช้าที่ Railay Bay Resort & Spa ( พัก 2 ท่าน /ห้อง )

- บริการรถ เรือ รับ – ส่ง ตลอดโปรแกรม 4 วัน 3 คืน ที่ กระบี่

- บริการ เรือทัวร์ เกาะพีพี และ 4 เกาะ พร้อมไกด์,อาหารเที่ยง, เครื่องดื่ม, ผลไม้, อุปกรณ์ดำน้ำ, เสื้อชูชีพ

- บริการทัวร์ แคนู เรือทัวร์ พร้อม ไกด์ , เครื่องดื่ม, ผลไม้ , เสื้อชูชีพ

- อาหารค่ำ 3 มื้อ

- ประกันภัย สำหรับ นักท่องเที่ยว


 

เงื่อนไขการยกเลิก :

การยกเลิกโปรแกรมดังกล่าวข้างต้น ต้องแจ้งก่อนวันเข้าพักจริง 5 วัน(ไม่นับรวม เสาร์ – อาทิตย์) ทาง หจก.จะดำเนินการโอนเงินมัดจำ จำนวนดังกล่าวข้างต้น ภายใน 3 วันทำการ
 

Reservation : Tel.075-622998-9

E mail : booking@krabirailay.com